This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


CNCmotor

CNCmotor gevestigd te Speenkruidhof 3, 3417RC te Montfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.cncmotor.nl  -  www.cncmotor.eu
Speenkruidhof 3 3417RC Montfoort (+31) (0)30-8200323
Jan is de Functionaris Gegevensbescherming van CNCmotor. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

CNCmotor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum (indien u deze zelf invult, niet verplicht)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens (binnen of buitenland)
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] o.v.v. AVG Privacy Beleid, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CNCmotor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling(en)
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- CNCmotor analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren.
- CNCmotor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.


Geautomatiseerde besluitvorming

CNCmotor neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CNCmotor) tussen zit. CNCmotor gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Webhosting server in Nederland voor het online geautomatiseerde webshop systeem
- Geautomatiseerd webshop systeem om uw bestellingen in behandeling te kunnen nemen
- Geautomatiseerde Betaal Provider voor het verwerken van de betaling(en)
- Vervoerders voor het afleveren van uw bestelling(en)

We gebruiken uw gegevens alleen voor het afhandelen van de bestelling(en). En zullen uw gegevens nooit verkopen of doorgeven aan derde partijen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CNCmotor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

CNCmotor deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien een ‘verwerkersovereenkomst’ voor uw organisatie vereist is, kunt u dit bij ons aanvragen. Dit doet u door een mail te sturen naar [email protected]
Daarnaast verstrekt CNCmotot uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
- Webhosting server in Nederland voor het online hosten van ons geautomatiseerde webshop systeem
- Geautomatiseerd webshop systeem om uw bestellingen in behandeling te kunnen nemen
- Geautomatiseerde Betaal Provider voor het verwerken van de betaling(en)
- Vervoerders voor het afleveren van uw bestelling(en)


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CNCmotor gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CNCmotor gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we de webshop kunnen blijven ontwikkelen/optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CNCmotor  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. CNCmotor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of bij ons ([email protected]).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CNCmotor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]